Excellent
Bijles en Examentraining

Bijles

Wij bieden bijlessen aan voor leerlingen in het voorgezet onderwijs. Wij richten ons voornamelijk op de volgende vakken: Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, NaSk, Nederlands, Frans, Duits, Spaans en Wiskunde. 

Hoe ziet de bijles eruit?

In samenspraak met u wordt gekeken hoe wij uw zoon of dochter zo goed als mogelijk kunnen helpen door bijvoorbeeld de theorie nog eens te herhalen of de theorie te oefenen. 

FQA: Wat is het verschil tussen een bijles en examentraining?
Ten eerste vind een bijles regelmatig plaats, terwijl een examentraining eenmalig is. Verder heeft een bijles natuurlijk als doel om de leerling voor te bereiden op een schoolexamen (SE), terwijl een examentraining als doel heeft om de leerling voor te bereiden op het centraal eindexamen (CE). Tot slot, is een bijles bedoeld om theorie uit te leggen en hier kort mee te oefenen (maximaal 2 hoofdstukken). Op deze manier wordt gecontroleerd of de leerling de theorie begrijpt en deze kan toepassen. Een examentraining daarentegen is bedoeld om te oefenen voor het CE. Tijdens het maken en bespreken van de opdrachten worden tips en tricks gegeven om tot een goed antwoord te komen (de leerling heeft de benodigde theorie al geleerd).
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info