Excellent
Bijles en Examentraining

Examentraining

Wij bieden examentraining aan voor eindexamenleerlingen in het voorgezet onderwijs. Wij richten ons voornamelijk op de volgende vakken: Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, NaSk, Nederlands, Frans, Duits, Spaans, Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie, Bedrijfseconomie en Wiskunde (Algemeen, A, B, C).

Hoe ziet het uit?

De examentrainingen zullen net als vorig jaar online in kleine groepjes van maximaal 3 leerlingen plaatsvinden, afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor een vak. Als er maar 1 aanmelding voor één vak op één niveau is, dan zal de examentraining 1 op 1 zijn. Tijdens deze 2 uur zullen oude examenopdrachten geoefend en besproken worden. Ook zal er aanvullende theorie besproken worden en zullen er tips gegeven worden. Hiermee gaat uw zoon of dochter goed getraind het eindexamen in. 

De examentrainingen zullen op zaterdag en zondagen in april en begin mei plaatsvinden. Geplande examentrainingen zijn:

16 april 15:00-17:00 5HAVO WISKUNDE A

23 april 15:00-17:00 5HAVO WISKUNDE A

8 april 12:30-14:30 6VWO BIOLOGIE

23 april 12:30-14:30 6VWO SCHEIKUNDE

15 april 10:30-12:30 5HAVO BIOLOGIE

15 april 15:00-17:00 5HAVO NATUURKUNDE


Aanmelden voor een van deze examentrainingen kan via de volgende link: https://forms.gle/rUZ5Df3uifUVs5Y76 

Staat je vak en/of niveau er niet tussen? Stuur ons dan een e-mail of bel / whatsapp ons voor de mogelijkheden.


- Elke leerling krijgt uiterlijk een dag voor aanvang van de examentraining een uitgeprinte versie van de examentraining thuis geleverd. Het is niet toegestaan om dit materiaal ver te verspreiden (zie algemene voorwaarden)!

- Wanneer het gekozen moment vol is, nemen we contact met u op voor eventueel andere dagen en tijden. 


FQA: Wat is het verschil tussen een bijles en examentraining?

Ten eerste vind een bijles regelmatig plaats, terwijl een examentraining eenmalig is. Verder heeft een bijles natuurlijk als doel om de leerling voor te bereiden op een schoolexamen (SE), terwijl een examentraining als doel heeft om de leerling voor te bereiden op het centraal eindexamen (CE). Tot slot, is een bijles bedoeld om theorie uit te leggen en hier kort mee te oefenen (maximaal 2 hoofdstukken). Op deze manier wordt gecontroleerd of de leerling de theorie begrijpt en deze kan toepassen. Een examentraining daarentegen is bedoeld om te oefenen voor het CE. Tijdens het maken en bespreken van de opdrachten worden tips en tricks gegeven om tot een goed antwoord te komen (de leerling heeft de benodigde theorie al geleerd). 


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info