Excellent
Bijles en Examentraining

Examentraining

Wij bieden examentraining aan voor eindexamenleerlingen in het voorgezet onderwijs. 

Hoe ziet het uit? 

De examentrainingen zullen online plaatsvinden. Tijdens deze 2 uur zullen oude examenopdrachten geoefend en besproken worden. Ook zal er aanvullende theorie besproken worden en zullen er tips gegeven worden. Hiermee gaat uw zoon of dochter goed getraind het eindexamen in. 

Wij bieden 3 verschillende pakketten aan: 

1. Online examentraining van 2 uur in één vak in een groepje van maximaal 3 leerlingen. Na afloop ontvangt iedere leerling een geschreven evaluatie op de examentraining.  

2. Online examentraining van 2 uur in één vak 1 op 1. Na afloop ontvangt iedere leerling een geschreven evaluatie op de examentraining.  

Herkansing:

3. Online examentraining voor herkansing in één vak bestaat uit het samen kijken naar het gemaakte examen van dit jaar (1 uur; inclusief foutenanalyse), één examentraining van 2 uur in dat vak (1 op 1) (inclusief geschreven evaluatie) en twee bijlessen in het desbetreffende vak op basis van de examentraining. 


FQA: Wat is het verschil tussen een bijles en examentraining?

Ten eerste vind een bijles regelmatig plaats, terwijl een examentraining eenmalig is. Verder heeft een bijles natuurlijk als doel om de leerling voor te bereiden op een schoolexamen (SE), terwijl een examentraining als doel heeft om de leerling voor te bereiden op het centraal eindexamen (CE). Tot slot, is een bijles bedoeld om theorie uit te leggen en hier kort mee te oefenen (maximaal 2 hoofdstukken). Op deze manier wordt gecontroleerd of de leerling de theorie begrijpt en deze kan toepassen. Een examentraining daarentegen is bedoeld om te oefenen voor het CE. Tijdens het maken en bespreken van de opdrachten worden tips en tricks gegeven om tot een goed antwoord te komen (de leerling heeft de benodigde theorie al geleerd). 


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info