Excellent
Bijles en Examentraining

Examentraining

Wij bieden examentraining aan voor eindexamenleerlingen in het voorgezet onderwijs. Wij richten ons voornamelijk op de volgende vakken: Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Nederlands, Frans, Duits, Spaans en Wiskunde. De examentrainingen vinden individueel (online) of in kleine groepjes (op een door ons verzorgde locatie) plaats, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 

Hoe ziet het uit?

De examentrainingen bestaan uit het oefenen en bespreken van oude examenopdrachten. Hierbij wordt de bijbehorende theorie nog eens herhaald.
 
 
 
 
E-mailen